Gabriela Sining Lila: Makibaka (sa tono ng Waka Waka)


Awit ng Sining Lila-Gabriela

Sining Lila sings Waka Waka Filipino version

Kaliwa’t kanan, nagtataasan
Serbisyo’t pagkain
Bakit ang presyo’y di mapigilan

Sining Lila in the March 8, 2011 Women’s March-Philippines

Dagdag pa ang VAT
Na sobrang pabigat
Di maka-masa kaya
Dapat nang ibasura

May 8, 2011 Women’s March in Mendiola led by Gabriela

Refrain 1
Mamamayan, naiipit
Sa daang matwid na makitid
Kumilos na ngayon, oh, oh
Kabuhayan ipagtanggol
Isulong ang pagbabago
Sama-sama tayo!

Koro 1
Kung boss n’ya ay tayo
Bakit tumataas ang presyo
Wala namang umento
Sa ating sweldo
Huwad na programa
Sa gobyerno ang kita
PPP at CCT
Limos ba sa masa?
Walang pinagbago
Sa bagong pangulo
Muling pinaaasa
Sa matatamis na mga pangako

Refrain 2
Sa krisis ay naiipit
Sikmura’y namimilipit
Ibaba na ang presyo
Itaas na ang sahod
Kabuhayan ipagtanggol
Sama-sama tayo
Kung boss n’ya ay tayo bakit
Wala pa ring serbisyo
Kinaltasan pa ng pondo
Masa’y sa’n tatakbo
Kung boss n’ya ay tayo bakit
Hirap pa rin ang tao
Kailan ba matatamo
Ang pagbabago?

Ano’ng ating kahihinatnan
Tayo’y nahihirapan
Lalo na ang kababaihan
Di nagbabago ang kalagayan
Wala na ngang trabaho
Kapos pa ang serbisyo
Wala tayong sasandigan
Kundi ang lumaban

Koro 3
Tinig nati’y lakasan
At ipanawagan
Ang ating karapatan
Sa kabuhayan
Ang pagbabago
Sa lakas natin matatamo
Ngayon na ang panahon
Kapit-bisig tayo
Kilos na bayan
Kilos kababaihan
Ating ipanawagan
Noynoy kumilos ka
Noynoy kumilos ka
Kumilos, ngayon na!

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
Aside | This entry was posted in Awit at Musika and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s