Child Monologue: President Aquino, totoo ka bang ama ng buong Pilipinas?


Ang sumusunod ay pagtatanghal ng isang bata sa Gabi ng Salubungan ng magsasaka mula sa Timog Katagalugan at Gitnang Luzon. Ginanap ito sa harap ng Department of Agrarian Reform (DAR), Oktubre 17, 2011 upang ipanawagan at igiit ang tunay na reporma sa lupa sa pamamagitan ng pagpasa ng Genuine Agrarian Reform Bill at pagbuwag sa sistemang Hasyenda na labi pa ng panahon ng pananakop ng mga Kastila.

——————

Isang araw, Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!Bang! Bang! Bang! Dapa, dapa, dapa! Diyos ko po, maawa kayo sa amin.

Bakit andaming karahasan? Bakit andaming namamatay nang walang sala? Pulis, sundalo, hindi pa ba kayo titigil? Patuloy pa ba kayong susunod sa dikta ng mga taong mapagsamantala?

President Aquino, totoo ka bang ama ng buong Pilipinas? Bakit kaming mga kabataan tinanggalan mo ng pagkakataong maabot ang mga pangarap? Bakit pilit mong inalis ang kakarampot na kanin sa aming mesa? Nasaan na ang sinasabi mong matuwid na daan at pagbabago?

Pagbabago ba ang patuloy at talamak na global land grabbing o pagpapalayas sa mga magsasaka sa kanilang mga lupa? Hindi pa ba kayo nababahala sa maaaring sapitin ng ating mga kababayan? Matuwid ba na daan kung hahayaan niyong aariin ng mga dayuhan at iilang mayayamang angkan lamang ang nagmamay-ari ng mga lupain? At ngayon planong palayasin ang mga magsasaka doon sa Tungko dahil gustong lagyan ng MRT station at gustong pakainin ng golden rice(?) ang mga Pilipino sa taong 2013.

President Aquino hindi ka pa ba naaawa sa aming mga kabataan na ikaw mismo ang sumira?

Tama na, tigil na. Bigyan n’yo naman kaming mga kabataan ng pagkakataon upang masilayan ang magandang bukas. Gusto naming makita ang Pilipinas na malaya mula sa pasistang namumuno.

Kaya mga kabataan, dapat tayong mamulat. Mga magulang, dapat tayo magkaisa. Si PNoy, kontra-magsasaka, tuta ang pasistang rehimen ng US. Tayo’y makibaka para sa tunay na reporma sa lupa. Ipaglaban ang karapatan! Ipaglaban ang kalayaan! Ipaglaban ang reporma sa lupa!#

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Teatro and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s