Bien Lumbera’s Agunyas sa Hacienda Luisita


ni Bienvenido Lumbera, Pambansang Alagad ng Sining

Gabi ng “Salubungan”: Peasant Lakbayan, harap ng Department of Agriculture, Quezon City, Oktubre 17, 2011.

Walang kampanang kumalembang sa panangis

nang kayo’y paslangin ng mga pulis at sundalong

bayaran ng naghaharing-uri.

Kalasti lamang ng gatilyong humaplit

sa balang inip na inip

sa baril ng mga berdugo.

Walang dalanging pumulas sa bibig

ng mga matronang paladasal tuwing nobena

kay San Isidro Labrador.

Buntong-hininga lamang ay nabawasan na

ang bilang bg mareklamong magsasakang

kasabwat ng mga NPA.

Walang benditang tumigmak sa amoy-lupang bihis

ng mga welgistang humingi ng dagdag

sa 9.59 lingguhang kita.

Dugong pumulandit sa dagsa ng bala

Laway na tumalsik nang hatawin ng truncheon

Plemang idinahak ng panginoong maylupa

Hindi kalembang, hindi dasal, hindi bendita

ang dala ng ipo-ipong nagpupuyos

sa mga dalisdis ng Sierra Madre

na papatag sa mga tubuhang Cojuangco

at sa mga kamalig at pabrika ng asendero.

May titis na nagliliyab sa dibdib

ng bawat isa sa amin,

at ang mga dila ng lagablab

ay sasanib sa ipo-ipong dumarating

Hahawanin ang lupaing sasaksi

sa itatanim naming lipunang

malaya at hindi na paaapi.

Members of NARRA Youth (National Network of Agrarian Reform Advocates) and SINAGBAYAN (Sining ng Naglilingkod sa Bayan Cultural Organization) prepare for a fire dance.

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate
This entry was posted in Tula and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s