Youth Theater Workshop in Nueva Ecija: Drama-rama sa Hapon*


“Hugis at Espasyo”. Mula sa Theater Arts Workshop ng Sinagbayan at Iglesia Filipina Independiente, Mayo 2012.

Bukid. Isang ordinaryong hapon. Maaliwalas ang panahon. May Kalabaw na mapayapang natutulog habang ngumunguya ng laway. May mga Palay na sumasayaw sa lambing ng amihan. May Ibong Binata at Dalaga na kunwari’y nagtataguan sa mga puno ngunit sa awit ay nagliligawan. May Don at Donyang nakasakay sa Traktorang yari sa tao. Pinakain ng Donya ang Ibong Dalaga at nabilaukan ito. Sumaklolo naman ang Ibong Binata. Pinansin ng Don ang mahimbing na pamamahinga ng Kalabaw at nilatigo ito nang nilatigo hanggang sa siya’y mapagod at naisipan na nilang umuwi.

“Traktor”. Mula sa Theater Arts Workshop ng Sinagbayan at Iglesia Filipina Independiente, Mayo 2012.

Kubo. Kubo 1: May isang mag-anak. Nagpapaalam ang Tatay upang yumao na sa bukid habang lubos na nag-aalala sa kanilang Bunsong maysakit. Kubo 2: May mag-ama. Masaya ang Tatay at lubos na ikinagagalak ibalita ng Anak ang kanyang mataas na grado sa mga pagsusulit sa paaralan.

“Malikhaing Galaw”. Mula sa Theater Arts Workshop ng Sinagbayan at Iglesia Filipina Independiente, Mayo 2012.

Bukid. Nagtagpo sa bukid ang dalawang Tatay.  Dumating naman ang dalawa pa: sina Kumare at Totoy. Katuwang ang kalabaw, sila’y nag-araro, nagbinhi, nagtanim, naggapas, nag-ani, naggiling, nagbayo sa pagitan ng mga pangungusap: “Kumusta na si Bunso?” “Hayun, sana nga maganda ang ani natin ngayon para makabili na kami ng gamot niya”. “Kumusta si Ading?” “Hayun, gra-graduar na rin sa wakas”. “Buti pa siya”. “Ako, gusto ko rin mag-aral”. “Hayaan mo, pag hindi naman tayo bagyuhin eh maganda naman ang ani natin at sana nga, maganda ang hati natin”. “Goodluck ay, sa atin, kina Don at Donya!”

“Linya”. Mula sa Theater Arts Workshop ng Sinagbayan at Iglesia Filipina Independiente, Mayo 2012.

Sa Mansyon. Nasa gitna ng Tronong yari sa tao sina Don at Donya. Isa-isang pinatuloy ang mga magsasaka upang kunin ang kanilang mga ani, produkto at iba pang alay. Abot-tengang ngiti ang sagot nina Don at Donya sa mga magsasakang napapakamot na lamang ng ulo dahil sa barya-baryang bili lamang sa kanilang mga produkto kundi man pambayad utang.

“Paalam”.

Sa Kubo 1. Lalong lumala ang sakit ni Bunso habang naisipan na ni Nana yang subukan ang kanyang kapalaran sa pag-aaplay ng trabaho gawa nang kulang na kulang ang nasubing pera ng kanyang Asawa. Sa kubo 2. Nakagayak ang mag-ama para sa graduation ng Anak.

Sa iba’t-ibang tanggapan. Nilako ni Nanay ang kanyang resume. Naranasan niya ang gitgitan sa pagpila, gastos sa pamasahe, diskriminasyon sa pagpili, burukrasya ng mga proseso at gutom sa paghahanap ng trabaho. Isa lamang ang may positibong tugon at atat na atat pa nga para sa kanyang pagsisimulang mamasukan.

“DH sa Hangkang”.

Mula Kubo hanggang Eroplano hanggang Lapag. Bitbit ang larawan ng pamilya at ang maleta, masakit man sa kalooban ay nagpaalam si Nanay. Lubos siyang binati ng mga billboard at park ng Hangkang habang mura naman ang inabot sa kanyang Amo na walang sinisino kahit PAL o facebook. Late kasi ang flight niya at nahumaling pa sa pag-Kodak ng sarili sa likod ng higanteng mga bilding ng Hangkang. Nakahanda siyang manilbihan bilang pribadong nars ngunit sa totoo niyang buhay ngayon, siya pala’y domestic na helper pa. Sa ngalan ng larawang bitbit niya, tiniis niya ang lahat ng eksenang Mara Clara sa palasyo ng kanyang Among Hangkang. Labas sa dinanas na mura’t bugbog, tinanggal pa ang sustento niya sa pagkain hanggang sa binawasan ang kanyang sahod hanggang sa tuluyan na siyang hindi sinahuran. Sukdulan na. Nagtangka na siyang umalis. Tangka lang dahil di naman siya makaalis dahil hawak ni Among Hangkang ang kanyang pasaporte. Buti na lamang sa parke, nasagasaan siya ng mga migranteng Pilipino, Indonesian, Indian at Malaysian na nagrarali. Sila ang tumulong upang siya’y makauwi na sa piling ng kanyang pamilya.

Mula Mansyon hanggang Eroplano hanggang Lapag. Sinalubong si Nanay ng Panganay ngunit sa Kubo, nadatnan ang kanyang Asawa kalantiri si Donya. Warla. Nagdiliryo si Bunso hanggang sa tuluyan itong mapugutan ng hininga. Gawa ng lahat ng pasabog, pinalayas ni Nanay si Tatay na sa sobrang hiya ay lumaklak ng alak kasama ng mga Istambay. Subalit nahimasmasan si Tatay. Di niya kayang hindi humingi ng kapatawaran.

Sa kanto. Sumunod namang napagtripan ng mga Istambay si Totoy na walang ibang pangarap kundi ang makapag-aral. Sabi ng isa, alak lang yan. Sabi ng isa, marijuana lang yan. Sabi ng isa, chicks na lang. Napag-alaman ito ng mga Acolytes na sumaklolo kay Totoy upang magkaroon siya ng, imbes na mapanirang bisyo ay makabuluhan: ang pagsali sa mga misyon ng SINAGBAYAN at ng simbahang Aglipayan.

“Acolyte intervention”

*Mula sa Improvised Skit in Tableau output ng mga kabataang Nuevo Ecijano sa ginanap na Batayang Palihan sa Sining Pangteatro ng Iglesia Filipina Independiente Most Holy Rosary Parish sa pakikipagtulungan sa Sining na Naglilingkod sa Bayan, Mayo 22-25, 2012.

Ang mga kalahok ng theater arts workshop kasama ng kanilang facilitator.

Tingnan ang iba pang Larawan ng Workshop.

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Palihan, Teatro and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Youth Theater Workshop in Nueva Ecija: Drama-rama sa Hapon*

  1. Pingback: Swiss Chronicle: Basanstrasse 24 Performance Tour | ISLANG MALAYA

  2. Pingback: Passion of Youth in Social Development | ISLANG MALAYA

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s