Summer Culture and Arts Workshop sa Nueva Ecija


Sto. Rosario, Sto. Domingo, Nueva Ecija Mayo 22-25, 2012— Naglunsad ang Iglesia Filipina Independiente sa pakikipagtulungan sa Sining na Naglilingkod sa Bayan (SINAGBAYAN) ng palihan sa Malikhaing Pagsulat, Musika, Sayaw at Sining Pangteatro. Dinaluhan ito ng 41 kabataan mula sa Most Holy Rosary Parish.

Sa unang araw ng workshop, nagkaroon ng palitang diskusyon hinggil sa kalagayan ng kultura at sining sa Pilipinas na sinundan naman ng diskusyon hinggil sa partikular na kalagayang pang-ekonomiya, politikal at kultural ng probinsya.

Ang New York ng Pilipinas ay kilala bilang “rice bowl ng bansa at maging ng Asya pa nga (noon)” dahil sa lawak na lupang agrikultural na umaabot ng mahigit 200,000 ektarya. Nagluluwal ito ng masaganang ani ng produktong palay na bumubuo sa 20% ng kabuuang produksyon ng palay sa bansa. Liban dito, nagluluwal din ang probinsya ng sibuyas, bawang, mangga, mais at melon.

Ipinagmamalaki ng pamahalaan na matagal nang naisakatuparan ang reporma sa lupa dito sa ngalan ng RA 3844, PD 27 at CARP/ER. Ang labis na nakapagtataka, bakit kasama ang Nueva Ecija sa estadistika ng populasyon ng magsasakang walang lupa? Katunayan, ang 32 bayan, 27 lalawigan at 5 lungsod ng probinsya ay inaangkin ng iilang pamilya lamang gaya nina Joson, Tinio, Alzate, de Santos, Violago, Antonino, Umali at Vergara. Ang isa pang lubos na nakakaalarma, ang malaking tipak ng kahabaan ng Nueva Ecija at Tarlac ay pagmamay-ari ng pamilyang Cojuangco. Hindi nakapagtatakang nangingibabaw rin sa probinsya ang mga isyu ng kartel sa presyo ng mga produktong agrikultural, militarisasyon at paglikas o pagkaroon ng internal refugees.

Creative Writing Workshop

Music Workshop on improvised instruments

Dance Workshop

Theater Workshop

Natapos ang aktibidad sa isang palabas sa komunidad ng lahat ng output ng palihan. Binasa ng mga kalahok sa Malikhaing Pagsulat ang kanilang tanaga at maikling kwento habang ang mga kalahok sa Sayaw ay nagpaunlak ng kanilang interpretasyon ng Balai. Tinahi naman ng mga kalahok sa Teatro ang kanilang tatlong skit mula sa workshop tampok ang mga karakter ng magsasaka, OFW at kabataan. Nagsara ang palabas sa rendisyon ng mga kalahok sa Musika ng Sayaw sa Bubog gamit ang mga improbisadong instrumento.

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Awit at Musika, Biswal, Palihan, Sayaw, Teatro, Tula and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Summer Culture and Arts Workshop sa Nueva Ecija

  1. Pingback: Karilyo: Shadow-play and Musical Scoring Workshop | ISLANG MALAYA

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s