Mercy Mission and Peace Caravan for Bondoc Peninsula Quezon June25-July2


Heal their wounds. Fight for justice and peace.

SCENE:

Isang maaliwalas na umaga, naglalakad ka kasama ng mga kumpare mo. Bigla kayong sinita ng mga militar sa may kanto. May kung anong kaba kayong nadarama kaya’t ang unang naging reaksyon ng iyong kumpare ay huwag makipagtitigan sa mata ng mga sundalo at sa halip ay magtuloy-tuloy lamang sa paglalakad habang ikaw ay sadyang pinansin ang mga nagpapapansin. Tila nairita ang mga sundalo sa diretsong paglalakad ng mga kumpare mo kaya’t bigla na lamang nila pinaulanan ng bala ang mga kumpare mo na nagkukumahog tumakbo upang hindi matamaan. At ikaw na naiwan ay sadyang matitigilan, manginginig sa panic. Sabi ng isang sundalo, “Luhod!”. Sabi naman ng isa, “Akin na cellphone mo!” At pagkatapos, tinalian ang iyong mga kamay. At pagkatapos, itinali ka sa puno. Hindi mo namamalayan, 30 minutos na nang nakatali ka sa puno nang hindi mo maunawaan at wala rin namang sinasabi sa’yo kung bakit ka nila pinagdidiskitahan. Sa loob-loob  mo, naiisip mo ang inyong kubo, ang iyong mag-anak, ang iyong baboy o manok. Pagkaraan, akala mo pakakawalan ka na. Hindi. Dadalhin ka sa isang bahay kung saan naroon ang iba pang mga sundalo. May lakas ka pa para tanungin sa isip, “Bakit? Bakit?” habang sunod-sunod naman ang pagtatanong ng mga sundalo sa’yo: “Bakit tumakbo ang mga kasama mo? Anong mga pangalan nila? Saan sila pupunta? May lakas ka pa para sumagot sana kaso bawat tanong ay may hampas ng kawayan. Kapag pagod na sila sa paghahampas ng kahoy sa iyong ulo o kaya’y katawan, tututukan ka naman ng baril habang ang isa pang sundalo ay animo’y maghahasa ng kutsilyo sa iyong leeg. Hindi pa tapos ang tortyur. Mapapansin nila ang iyong tenga at tutusukin ito ng kahoy habang aalalayan ka ng mga sundalo ng kwintas na nakakasugat. Hindi pa tapos ang pangtri-trip. Mapapansin ng mga sundalo ang iyong ilong at pipingutin nila ito ng pliers. Hindi ka pa man makakarekober sa sakit, ibubuhos sa iyong katawan ang isang plastic container ng langgam. Langgam! Nagpapanic din sila at nagkukumahog-nagtatakbo sa buo mong katawan. Habang nakikiliti ka sa sakit na dulot ng mga langgam, pakikitaan ka naman ng larawan ng kung sinu-sino at obligado ka, sa ganung kalagayan na sabihin ang pangalan ng kung sinumang nasa larawan. Sa puntong ito, medyo lumilinaw na sa’yo ang puno’t dulo ng kanilang trip bagama’t sa loob-loob mo, hindi mo pa rin maunawaan bakit ikaw, bakit ikaw pa ang natyiempuhan isang maaliwalas na umagang masaya kayong naglalakad ng kakumpare mo. Hindi pa tapos ang eksena. Dadalhin ka sa likuran ng bahay at tatakpan ang iyong mga mata. At ang susunod mong maririnig ay isang boses na ayon sa isang sundalo ay siya lang naman ang ikalawa sa may pinakamataas na ranggong kumander sa lugar. Sabi nung kumander, pumirma ka sa waiver na nagsasaad na hindi ka kailanman magrereklamo laban sa ginawang pagmamalupit sa’yo ng mga sundalo. Kung susubukan mong sumuway, ang sabi ay malilintikan ang iyong pamilya. Sa loob-loob mo, kapag pumirma ka, makakauwi ka na. Pumirma ka. Pero hindi ka pa pala nila pauuwiin…

— HINDI ITO GAWA-GAWANG EKSENA. Ito ay batay mismo sa naranasan ni Cesar Garaganta, isang magsasaka ng Quezon.  Mayo 28, 2012 ika-siyam ng umaga nang naglalakad siya at ng kapwa magsasaka na sina Rolando Mendoza at Melvin Lacap nang napadaan sila sa bahay kung saan naroon ang mga militar mula sa 85th Infantry Battalion.

~~~~~~~~~~~~~~

Hundred families in Quezon province are in dire need of moral support and justice.

Since the deployment of eight battalions of Philippine Army and CAFGU paramilitaries in 22 towns of South Quezon and Bondoc Peninsula, cases of human rights violations have reportedly increased affecting women, children and hundred families of farmers and fisherfolks.

The Save the Bondoc Peninsula Movement is convened in solidarity to the people of Quezon. Led by the organizations KARAPATAN, PIGLAS peasant organization, Anakpawis Partylist and BAYAN, it will be launched in June 25 at the Faculty Center, University of the Philippines Diliman. Lawyers, journalists, church workers, doctors, advocates of farmers and human rights are invited to join the movement.

Its Mercy Mission and Peace Caravan will be conducted in June 25 to July 2 to give immediate relief to the victims through psychotherapy, medical attention and food support. Another objective of the mission and caravan is the documentation of unreported cases of human rights violation through gathering of data, interviews and arts workshops.

For writers and artists who want to volunteer: Email sinagbayan.national@gmail.com

For details on the itinerary and other inquiries: Email save.bondocpen@gmail.com

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Advocacy, Palihan and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s