Bhen Cervante’s Bintao Production for UP Alumni Homecoming 2012


This slideshow requires JavaScript.

June 23, 2012 Bahay ng Alumni, UP Diliman —- Sa taunang pagtitipon ng UP Alumni Association, itinanghal ng UPAA sa pakikipagtulungan sa UP Manila Choral at SINAGBAYAN (Sining na Naglilingkod sa Bayan) ang buhay ni Wenceslao Vinzons (1910 – 42) sa konsepto at direksyon ni Behn Cervantes.
Kasama sa mga nagsipagganap ang mga representate ng Diamond Jubilarian, Silver, Gold at Ruby alumni.
Sa musical direction ni Emlyn Santos, tampok naman sa pagtatanghal ang mga awit na Saludo Ako Sa’yo, Si Nanay, Si Tatay, Babae Ka, Sarung Banggui, Panis Angelicus, Bayan Ko, Philippines My Philippines, Sa Sariling Bayan, Duwangin mo Hirang, Katurog na Nonoy at UP Beloved.
Si Vinzons na kilala rin sa pangalang Bintao ay mahusay na manunumpalati, manunulat at lider. Sa Bikol, pinamunuan niya ang kilusang gerilya laban sa mga Hapon nang sinalakay nito ang bansa dahil sa presensya ng baseng Amerikano dito. Kasama ng kanyang ama, asawa at dalawang anak, pinaslang siya ng mga Hapon noong Hulyo 15, 1942 sa ilalim ng utos ni Major Tsuneoke Noburo.
Noong 2008, itinanghal sa University of the Cordilleras Baguio ang musikal na Bintao: Ang Buhay at Kamatayan ni Wenceslao Q. Vinzons bilang paggunita sa kanyang kadakilaan at parangal ng Upsilon Sigma Phi Fraternity. Muli itong itinanghal ng University of Baguio at University of the Cordilleras sa komemorasyon ng sentenaryo ng Unibersidad ng Pilipinas.

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Teatro and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s