K+12, k ba? – Tanong ng 12 years old


Ang Kagilagilalas na Pakikipagsapalaran ni Mine!
isang tula-dula | Salinlahi Alliance for Children’s Concerns

                     

photo from FB page Ash Bulldog Lagon Full

Ang piyesang ito ay maaaring i-modify / gawing inspirasyon para sa mga pagtatanghal ng bata hinggil sa K-12 at ang tunay na kalagayang pang-edukasyon ng bansa. Ito ay nabuo mula sa workshop ng Salinlahi Alliance for Children’s Concerns at Gabriela Women’s Partylist sa teatrong pambata at ang isyu ng K-12 sa mga komunidad sa Manila at Quezon City. Matutunghayan ang pagtatanghal nito ng mga bata sa SONA ng Bayan kaakibat ng SONA ni Pang. Benigno Aquino sa Hulyo 23, 2012. Ang SONA ng Bayan ay isang protestang programa laban sa anumang pambobola o kasinungalingan ng pamahalaan hinggil sa mga nagawa nito sa isang taon.

AWIT/MUSIC Tik-ti-la-ok, sabi ng manok. Gising, gising, batang tulog!

NARRATION   Maaga na namang nagising si Mine upang maghanda sa kanyang…    tentenen… enrollment!

NANAY          O, anak, kumain ka muna, Bago ka umalis, igiban mo muna yung walong balde ha, linisin   ang bahay, pakainin ang lima mong kapatid at syempre huwag na huwag na huwag na huwag mong kalimutan si Bantay.

MINE              Opo Nanay. Ha-haaay, buhay. Kung hindi mo na lang uunawain ang kalagayan naming mag-ina, susuko ka sa pagiging panganay. Paano ba naman kasi eh maagang kinuha ni Lord si Tatay. Si Nanay na lang ang nagtataguyod sa amin.

NANAY            Kaya ikaw Anak, kailangan mo talagang mag-aral nang mabuti dahil wala akong ibang maipamana sa’yo kundi ang edukasyon.

MINE              Opo Nanay.

NARRATION   At naglakad na si Mine papuntang eskwelahan. Nakasabay niya si Tekla, ang kaklase niya nung Grade 6.

AWIT/MUSIC Where are we going? (Dora the Explorer)

MINE              Ha-haaay, andaming tao! Ganito palagi pag-enrollment. Pila dito, pila dun, walang katapusang pila. Tapos, pagdating mo sa unahan, sasabihin sa’yo, orientation daw muna.

NARRATION   At umakyat na nga si Principal sa stage. May kasama pang batang-stand ng electric fan sa likod.

PRINCIPAL     Magandang araw, children! Announcement: Sa mga papasok na persyear, ngayong taon na ang pagpapatupad ng K-12. Any questions?

TEKLA                 K-12? Ano yun?

PRINCIPAL     Okay, walang question. Ba-bye, see you around and I repeat, welcome all K-12! And remember, cleanliness is best to ugliness.

MINE              Haaay naku, kung K-9 nga nakakatakot na, K-12 pa kaya?

NARRATOR     Kahit di talaga naintindihan ang K-12, magpapa-enrol na sana ang ating bida pero nagulat siya sa kayhaba na namang pila. Pila dito, pila doon. Bayad dito, bayad doon. Lawit-dila na sila ni Tekla at umalingasaw na ang kanilang paa sa kakalakad nang dumating ang isa pa nilang kaklase.

MUYMOY       Pasingit!

TEKLA              Hoy, Muymoy. Kanina pa kami dito ni Mine ah!

MINE              Let’s define ‘kanina’. Kanina, short hair lang ang hawak ko. Ngayon, parang Rapunzel na. Kanina, mataba ako, ngayon payat na. Kanina, wisdom tooth lang ito. Ngayon, pustiso na. Ha-haaay, grabe na ‘to, nakakapagod!

NARRATION   At dumating ang unang araw ng kanilang pasukan.

MINE              This is it! Yey, persyear na ako! Pero, anu ba yan? Sira ang upuan. Yey, second year na ako! Pero, ano ba yan, nag-aagawan kami sa iisang libro. Yey, third year na ako. Ma’am, ma’am ang init naman. Mabuksan nga ang bintana. Ughh— sira din! Yehey, fourth year na ako, sa wakas tapos na rin ang lahat ng paghihirap ko at ni Nanay.

PRINCIPAL     Children, remember K-12? Dalawang taon pa, children.

MINE              Hu-waaaat?

NANAY   Ipinangangalandakan ng pamahalaang Noynoy ang K-12 bilang solusyon sa problema ng kalidad ng edukasyon. Eh, ni hindi nga masagot ang mga batayang problema na dati ang naranasan at patuloy na nararanasan ng mga bata sa pampublikong paaralan. Ngayon, dadagdagan pa ang pasaning gastos ng mga magulang.

TITSER           Labas diyan, sa K-12, lalu lamang hinahanda ang mga bata para sa tinatawag na export labor at magsilbi lamang sa dayuhan samantalang ang bata ay kailangang mahubog upang maging makabayang bahagi ng lipunan. Ang bata ay dapat linangin para magsilbi sa bayan.

MGA BATA      Karapatan ng mga bata ang magkaroon ng edukasyon at maayang kinabukasan. At dahil may nagaganap na mali sa kaayusan ngayon, karapatan din ng bata ang makialam at lumahok sa mga di-laro-larong paglaban sa lansangan. Kaya, nasaan ang bata? Sa lansangan. Anong ginagawa? Lumalaban!

WATCH Children’s Performance about K+12 during the SONA 

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Teatro and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s