Our Call for World AIDS Day 2012


198053_4937509883336_1160132456_n AIDS Day poster 2012

Translation:

Hindi porke bakla ay may AIDS na. Hindi porke may AIDS ay malandi na.

Hindi dapat katakutan ang taong positibo sa HIV at AIDS bagkus sila ay nararapat lamang suportahan at pagsabuyan ng buong galang at pagmamahal. Mayroon nang nalikha ang mga doktor na retro-viral upang kahit papano’y maging mas magaan ang kanilang pakiramdam. Bagamat permanenteng namumuhay na ang virus sa katawan ng tao na unti-unting tumutupok sa kanyang immune system, MAAARING maiwasan ang AIDS sa dalawang paraan:

1. Safe sex. Gumamit ng condom. Hindi masamang tanungin ang katalik sa kanyang sex history at kung kailan siya huling nagpatest sa HIV.

2. Safe injection. Gumamit lamang ng bago o sterilized na karayom. (Aplikable sa mga health workers, tatoo artists at iba pang injection users).

Payong kaibigan: Kahit sino ka pa man, girl-boy-bakla-tomboy, kung sa tingin mo ay nag-engage ka sa isang risky activity, huwag mag-atubiling magpa-test sa PGH, San Lazaro, city hall clinics o kaya ay sa mga pribadong klinika. Mas maganda nang malamang positibo ka kunsakali para alam mo rin kung paano alagaan ang sarili kaysa bulag ka sa sakit at bulagsak ka rin kumilos. Mas magandang malaman mo ngayon kaysa lumala pa ang iyong kalagayan.

Sa kasaysan, mas maraming positibo sa HIV-AIDS ang hindi na nabuhay nang mas mahaba dahil sa komplikasyong dulot ng diskriminasyon, ipokrasya ng simbahang Katoliko, kawalan ng akses sa mura o libreng gamot at pagpatent ng Estados Unidos sa dahon ng Aprika na siyang tanging lunas sana sa sakit.#

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate
This entry was posted in Advocacy and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s