Salang: Surfacing Text through Photos and People thru Mural


Image

Live Art Mural by Gerilya based on Agam-agam ng Cyber Citizen
Poetry by Pia Montalban
Performance at Salang: A Night of Poetry, Hiphop, Rock, Stand-up Comedy and Live Art in support of Free Ericson AcostaSave Tubbataha Reef and Terminate VFA Campaigns

Organized by TABAKK at Freedom Bar, Anonas, Quezon City, Philippines
Januray 29, 2013

Below is the poem interpreted by Gerilya during the TABAKK event:

Agam-agam ng Cyber Citizen ni Pia Montalban

I
Bystander, saksi
Mastermind, pasimuno
Kakuntsaba, kasama—
Alin ka dito

Tatlong libo’t walong daan
Tatlumpo’t anim na
Kaibigan?

II
Gagaya na lamang ba
Sa tatlong pamosong unggoy
At magsasawalang kibo
Sa nakikita’t nadirinig?

Huwag sanang ilista sa tubig:
Matalino man daw ang matsing,
Napaglalamangan din.

III
Saksihan
Mga paskil na larawan
Mga parikala’t pangungusap
Mga tula’t pahayag
Mga sining ng protesta
Na inuusal ng wall, tweet,
Notes, blog, scribe at (name it).

Tiket ito sa rehas na bakal
Ngunit libreng pamasahe
Sa walang muwang na mamamayan:

Biyaheng pa-Kalayaan.

Watch Performance by SINAGBAYAN

Related articles

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
Aside | This entry was posted in Biswal, Tula and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Salang: Surfacing Text through Photos and People thru Mural

  1. Pingback: Liebe und Leben (Life and Love) Concert | ISLANG MALAYA

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s