Aklan Hala Bira: Viva Teddy Casiño


So, I went to Aklan to take a short break from Manila’s election carnival. Of course, there’s also election play here though on a smaller scale and not as sense-splitting as in the capital.

Teddy Casiño poster in Aklan

I’m just glad to find Teddy Casiño everywhere from Kalibo to New Washington to Makato to Ibajay to Nabas to Malay and finally to Buruanga.

Teddy Casiño poster in Aklan

Hu-o ba-la! Hu-o guid! Aklan para kay No. 6 Teddy Casiño sa senado!

Teddy Casiño poster in Aklan

Bihasa sa protesta sa lansangan. Tunay na palaban at makabayan. Naging lider ng kilusang kabataan, organisador ng unyon ng mga manggagawa, mamamahayag sa dyaryo, opisyal ng pinakabigating pambansa demokratikong alayansa sa Pilipinas, ang Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) at naging lingkod ng karaniwang tao sa kongreso bilang representante ng Bayan Muna Partylist.

********************

How cool would it be for the progressive bloc to invade Senate? Ang masa, ang masa ang tagapaglikha ng kasaysayan! Masa, kay Casiño tayo di ba? Tapos, isang hakbang na lang, atin na ang pagkapangulo. Wink. Wink. Sabi nga ng lola, hope is the last thing to die. Chenes!

More of Aklan Hala Bira:
Museo it Akean (Aklan Museum)
Sampaguita Gardens Resort

Related articles

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Advocacy and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s