Paghupa ng Mayo Trese


Pilipinas,
anuman ang ating mapitas ngayong eleksyon,
nanatiling ganito ang gobyernong nais ng lungsod at nayon:
maka-bayan hindi maka-sarili lamang
makakalikasan hindi maka-mapanirang minahan
pinapaubaya ang lupa sa mag-uumang tagabungkal imbes na sa dayuhang walang moral
o sa mga hasyenderong tagasipsip ng yamang likha ng ordinaryong mamamayan

pang-lahatang panahon ang ganitong prutas
hindi lamang tuwing panahon ng mga ahas

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Tula and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s