Puli200: Ang Diwa ni Hermano Puli sa Kasaysayan ng Bayan


Puli200 Hermano Puli National Conference_Joanna Lerio

Isang pambansang komperensiya bilang pasinaya sa ika-200 anibersaryo ng kapanganakan ni Apolinario dela Cruz ang inilunsad ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas (National Historical Commission of the Philippines / NHCP) sa GSIS Theater Pasay City mula Hulyo 18-20, 2014.

Katuwang ng NHCP ang GSIS Museum, ADHIKA, Pambansang Komisyon ng Kultura ar mga Sining sa Pilipinas (The National Commission for Culture and the Arts/NCCA), Department of Education (DEPED) at Commission on Higher education (CHED). Dinaluhan ito ng mga guro mula elementarya hanggang hayskul.

Kabilang sa mga panayam ang sumusunod:

 • Kapatiran and Kapwa: The Filipino Identity and Sense of Belonging ni NCCA Chair Felipe de Leon, Jr.
 • Dr. Setsuho Ikehata’s Popular Catholicism in the 19th Century Philippines: The Case of the Cofradia de San Jose ni Prof. Leslie Bauzon, PhD (National Research Council of the Philippines)
 • Si Hermano Puli bilang Mahalagang Paksa sa Kasaysayan , bilang Mahalagang Yugto sa Agos ng Kasaysayan ng Bayan ni Prof. Ferdinand Llanes, PhD (UP Diliman)
 • Ang Batayang Pagtuturo ng Kasaysayan ni Hermano Puli ni Quennie Palafox (NHCP Research, Publication and Heraldy Division)
 • The Inclusion of Puli Story in the Curriculum and Other School Activities ni Enrique Palacio, PhD (DepEd Program Specialist)
 • Kung Bakit 1815 Ipinanganak si Hermano Puli: Mga Batayang Historikal at Konsiderasyon ni Ian Alfonso (NHCP History Research)
 • Hermano Puli: Ang Kristo ng mga Indio ni Prof. Luis Dery (DLSU / Philippine Historical Association)
 • Isang Hulyo, Dalawang Puli ni Prof. Vim Nadera, PhD (Philippine High School for the Arts / UP Diliman)
 • Cofradia de San Jose: mga Tala ng Kasaysayan ni Ryan Palad (GSIS Museum / ADHIKA ng Pilipinas)
 • Ang Cofradia Phenomenon sa Timog Katagalugan: mga Pagmumuni sa Pananampalatayang Pilipino ni Prof. Jaime Veneracion, PhD (UP Diliman, ret.)
 • Ang Lalim ng Debosyon ng Kapatiran ni Hermano Puli ni Prof. Lars Raymund Ubaldo (DLSU)
 • Bakit Laging Talo? Revisiting the Rebellions of the 18th and 19th Centuries ni Prof. Milagros Gurrero, PhD (UP Diliman, ret.)
 • Pangangayaw Moro, Entradang Kolonyal: Kontekstong Pangkasaysayan ng Kilusang Bayan at Pag-iilihan ni Gat. Puli sa Timog Katagalugan ni Prof. Vicente Villan, PhD (UP Diliman)
 • Ang Pagsasanib ng mga Daigdig ni Apolinario dela Cruz, Francisco Balagtas at Domingo Roxas, 1832-1841 ni Prof. Dwight Diestro (UP Los Baños)
 • Si Hermano Puli at ang Diwa at Pag-aanyo ng Paghihimagsik sa Kasaysayan ng Kapilipinuhan ni Prof. Zeus Salazar (BAKAS)
 • The Interrogations of 1841: Revealing the Secrets of the Cofradia de San Jose ni Prof. Celestina Boncan, PhD (UP Manila)
 • Si Octavio Ygnacio de San Jorge ng Confradia de San Jose ni Prof. Rhina Alvero Boncocan (UP Los Baños)
 • Hindi Mabini: Pagtuturo at Popularisasyon ni Apolinario (dela Cruz) sa Kasaysayan ni Prof. Michael Chua (DLSU / Xiao Time)
 • Si Hermano Puli sa Panahon ng Social Media ni Lourd de Veyra (TV5)

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Panitikan and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s